A FALCON Business Club ereje

Jelenleg a hálózatok korát éljük és bár ez lehet, hogy sokakat meglep majd, de a hálózatok nem újkeletű dolgok, a történelem kezdete óta velünk vannak.Gondoljunk csak a végvárak hálózatára! De szintén a jól felépített hálózatának köszönheti erejét és fennmaradását a világ legősibb hálózata, az egyház is. A hálózatépítés erejét kihasználva lett garázscégből multivá a Nike vagy az Apple is. Az egyik legnagyobb és legrégebbi családi vagyon is a hálózatépítésnek köszönhetően jöhetett létre. A Rothschild családot talán senkinek nem kell bemutatni. De ha átnézünk a szabályokon túli oldalra ott is azt látni, hogy a maffia szintén a jól szervezett hálózatainak köszönheti sikerét.

Mindezekből jól látszik, hogy a hálózatok teljesen átszövik az életünket, ezek jelentik a siker, a túlélés alfáját és omegáját. S bár eddig példaként közismert multinacionális vállalatokat említettem, de a hálózatépítés a kisvállalkozások számára is hasznos eszköz lehet. Sőt, talán az egyetlen eszköz a biztonságos fejlődéshez, az életben maradáshoz. Persze nem önmagában a hálózatépítés a kulcs (még véletlenül sem az MLM-re gondolunk), hanem a hálózatok erejében rejlő lehetőségek kiaknázása.

Ha a kisvállalkozások összefognak, akkor szélesíthetik a kapcsolati hálójukat, megoszthatják a piacukat egymással, közös marketingakciókkal növelhetik a hatékonyságukat. Kihasználhatják a közösségben rejlő erőt, ami ebben a formában még a multikat is lenyomhatja. Gondoljunk csak két közismert szólásmondásra: Sok lúd disznót győz! Kicsi a bors, de erős!

Tudom, ezek közhelyesnek hatnak, de a közhelyekben az a bosszantó, hogy nagyon is igazak!

Alapító társammal több, mint 30 éve foglalkozunk a vállalkozói szektorral (az egyéni vállalkozóktól a nemzetközi multicégekig), pontosan ismerjük a nehézségeiket, erősségeiket, szükségleteiket.

A KKV szektor egy viszonylag mostohán kezelt üzleti réteg, miközben nem a multinacionális cégek, hanem ez a szektor adja egy nemzetgazdaság alapját, stabilitását. Ennek ellenére a KKV-k piaci lehetőségei erősen korlátozottak.

Három olyan terület is van, ami már önmagában komoly versenyhátrányt jelent a számukra:

  • méretükből adódóan gyakran tőkehiányosak és nehezebben is jutnak tőkéhez
  • kis méretük és a tőkehiány miatt ezek a vállalkozások az egyes szakterületeken nem rendelkeznek prémium minőséget nyújtó szakembergárdával, hiszen azokat nem tudják megfizetni
  • megfelelő szakemberek nélkül a vállalkozás fejlődésének elengedhetetlen feltétele, hogy a vállalkozás vezetője ne csak a „saját szakmájához”, de a vállalkozás irányításához, vezetéséhez szükséges tudással is rendelkezzen, viszont ennek a tudásnak a megszerzése sok esetben csak a termelő, szakmai munka kárára történhet

Ez a három, önmagában is komoly versenyhátrányt jelentő kihívás a válságok idején hatványozottan érvényesül. Éppen ezért nem véletlen, hogy nagyon sok vállalkozás nem képes megbirkózni ezekkel a problémákkal, emiatt veszélybe kerülnek és többségében meg is szűnnek.

Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a kisvállalkozói létnek, méretnek van egy olyan előnye, ami stabilitást, biztonságot, rugalmasságot, dinamikus növekedést és extra profitot biztosíthat a számukra. S ezzel vissza is kanyarodtunk a hálózatok témájához, amiről korábban már szó volt. A kisvállalkozások ugyanis, még ha országosan is tevékenykednek, főként lokálisan erősek, ezért sokkal tágabbak a lehetőségeik arra, hogy összefogjanak, akár még azonos területen működő más vállalkozásokkal is.

Hadd mutassam be az összefogás erejét pár olyan konkrét példán keresztül, ami a saját gyakorlatunkban már jól bevált.

KEZDJÜK A MARKETINGGEL, REKLÁMMAL!

Mivel a kisvállalkozások a multicégekhez képest elenyésző marketingköltségvetéssel rendelkeznek, így a hatékonyságuk is erősen korlátozott. Hiszen milyen lehetőségek közül is választhat a legtöbb kisvállalkozás?

Szórólap, liftreklám, hirdetési újságok, Google hirdetések, Facebook és más közösségi oldalak. Ezek egyike sem oldható meg 40-50.000, de inkább 100.000 forintos költség alatt. Azt pedig csak nagyon kevesen engedhetik meg magukat ebben a szektorban, hogy egy-egy reklámkampányban sok milliós költségekkel tervezzenek. A marketing eszközök használata ráadásul az anyagi ráfordítások mellett jelentős időbefektetést is igényel, hiszen a vállalkozónak ki kell találnia a kampány minden elemét, részletét és a megvalósítás szervezése, egyeztetése is időráfordítást igényel. A ráfordított időt és pénzt figyelembe véve ráadásul nem is túl hatékonyak ezek a felületek, kampányok.

Ezzel szemben milyen marketing eszközökkel élhet egy multicég? Többek között önálló hirdetési újságot ad ki (gondoljunk például a kiskereskedelmi hálózatok akciós újságjaira) TV reklámot használ, országos nyereményjátékokat szervez. Ezekre alkalmanként egy nagyvállalat akár több tízmillió forintot is el tud költeni. A reklám haszna pedig az országos hálózatban lévő üzletek bevételéből jön.

De mi történik, ha jelentős számú kisvállalkozó fog össze egy országos kampányban? Legyen országosan csak 2 000 kisvállalkozó klubtag (jelenleg közel másfélmillió vállalkozás tartozik a KKV szektorba), akik vállalkozásonként 8.000 Ft-ot költenek el ebben a közös kampányban. Ez egy rendkívül kedvező költség, de mivel összességében 16 millió forintos marketing-alapról beszélünk, ezért a reklámkampány ugyanazt a hatékonyságot és bevételnövekedést érheti el, mint egy multicég kampánya. A kisvállalkozás ezzel a kisebb marketingköltséggel is nagyobb nyereséget realizálhat, mint amit a korábbi, sokkal drágább reklámkampányaival szerzett!

A marketing, a reklám persze mit sem ér, ha nem kapcsolódik hozzá az értékesítés folyamata. Az egyik leghatékonyabb értékesítést támogató eszköz a nyereményjáték. Nem véletlen, hogy a multicégek is nagyon sokat költenek erre és ez az egyik leggyakrabban használt marketing eszközük. Ezzel nagyon sok kisvállalkozás is próbálkozik ugyan, de a KKV-k csak alacsony értékű, a multikhoz képest jelképes ajándékokat tudnak a vásárlóiknak nyereményként felajánlani.

Most pedig nézzük meg, milyen eredményt hoz, ha a 2000 kisvállalkozó klubtag további 8.000 Ft-al növeli a marketing-alap összegét és fejenként összesen 16.000 Ft-ot költenek el egy reklámkampánnyal összekötött nyereményjátékra. Ez az összeg még mindig nevetségesen alacsony reklámköltség. Viszont ebben az esetben a 16 milliós marketing kampányra szánt összeg mellett másik 16 millió forint jut a nyereményjáték összdíjazására. Ez pedig már nem csak, hogy versenyképes a multicégek által szervezett nyereményjátékokkal, de a nyereményeit tekintve vonzóbb is lesz annál.

A marketingtevékenységünk hatékonyságát az is segíti, hogy a FALCON Business Club szorosan együttműködik a klubot működtető vállalkozás másik projektjével, a RENAISSANCE Lifestyle Club tagságával. Ez egy, a személyiségfejlődésre, életvezetésre fókuszáló életmód klub, amin keresztül országosan közel 1 millió „A-B” kategóriás potenciális lakossági vásárlót érünk el közvetlenül, gyorsan és nagy hatékonysággal.

BESZERZÉSI TÁRSULÁS

De nézzük a klub egy másik szolgáltatását, ami növeli a tagok vállalkozásának nyereségét. A nyereség nagysága ugyanis nem csak a bevételtől függ, hanem azt a költségek lefaragásával is növelni lehet. A kisvállalkozások a működésükhöz szükséges anyagokból, eszközökből sokkal kisebb darabszámban és ritkábban vásárolnak, emiatt aztán nem is tudnak igazán jó beszerzési árat elérni. De ha összefognak a többi vállalkozással, akkor mindez teljesen más nagyságrendet jelent és ez már a beszerzési árakban is jelentős csökkenést hoz. S ez mindenre igaz, legyen szó fénymásoló papírról, szalvétáról, pizzásdobozról, törölközőről, tisztítószerről vagy akár egy olyan kis tételről, mint a gemkapocs. Arról nem is beszélve, hogy a megrendelt tételek házhoz szállítása miatt a beszerzésükre szánt idő is felszabadul.

MI A HELYZET A SZAKEMBEREKKEL?

A kisvállalkozások csak ritkán engedhetik meg maguknak, hogy magasan képzett marketingeseket, saját jogászt, HR-es vagy IT szakembert alkalmazzanak, ezért őket szükség esetén csak óradíjazású vállalkozóként tudják igénybe venni. Közösségként viszont ezeket a szolgáltatásokat pluszköltség nélkül vagy jóval kedvezőbb feltételek mellett kaphatják meg a klubtól, hiszen a FALCON Business Club a tagsági igények alapján folyamatosan bővíti a saját alkalmazásban álló szakember gárdáját.

Biztos vagyok benne, hogy ezek a fenti példák is jól mutatják, hogy megfelelő keretek között a kisvállalkozások összefogása, hálózatba szerveződése olyan eszköz lehet a számukra, ami dinamikus növekedést hozhat a vállalkozásuknak, miközben jelentősen növeli a hatékonyságukat és csökkenti a kiadásaikat. Azt, hogy egy ilyen összefogásra szükség van, nem csak én állítom, de a KKV szektorban végzett felmérések is jól bizonyítják.

A kisvállalkozók hálózatba szerveződése azért nem terjedt el eddig, mert a kisvállalkozóknak sem erejük, sem idejük, sem koncepciójuk nem volt ilyen jellegű közösség megszervezésére. Ezért ezt a szervezési, irányítási feladatot a piaci igények alapján mi végeztük el és létrehoztuk a FALCON Business Clubot.

Tudjuk, hogy manapság itthon is több üzleti klub működik, de azok alapvetően két területre koncentrálnak és az elsődleges célpiacuk sem a kisvállalkozásokból áll. Ezek a klubok a tagok kapcsolati hálójának az erősítésére fókuszálnak, illetve a tagok képzésével is foglalkoznak valamennyire. Ez viszont csak egy nagyon szűk szelete a közösség adta lehetőségeknek. Azt, hogy az az út, amit választottunk helyes, vagyis, hogy egy ilyen jellegű klubra szükség van, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a FALCON Business Club mára az egyik legdinamikusabban fejlődő, növekvő üzleti közösség az országban. S mindez azért van, mert a FALCON Business Club üzleti közössége teljesen más, mint a többi a hagyományos klub.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK A FALCON BUSINESS CLUB MÁS ÜZLETI KLUBOKTÓL?

  • Az egyetlen olyan klub, ami célirányosan az egyéni vállalkozók és a mikró- valamint kisvállalkozások számára, az ő igényeikhez igazodva nyújtja a szolgáltatásait.
  • Az egyetlen olyan szolgáltató, amely 200%-os értékgaranciát vállal a közös munkára. Azaz, ha valaki újonnan regisztrál a klubba, de bármilyen okból úgy érzi, hogy nem azt kapta, amit várt – ha ezt a meghatározott időn belül jelzi -, akkor a befizetett tagsági díjának a dupláját kapja vissza.
  • A FALCON BUSINESS CLUB az egyetlen olyan kisvállalkozói üzleti közösség, ami a közösség erejét a lehetőségek teljes spektrumában kiaknázza.

Bár a klub egy vállalkozás működésének teljes spektrumában kínál lehetőségeket, szolgáltatásokat, ezek felsorolása, azok folyamatos bővülése miatt szinte lehetetlen. Nem is az a célunk, hogy a weboldalon az összeset bemutassuk, sem az, hogy bárkit is rábeszéljünk a klub kipróbálására. (Azt szokták mondani, ha valakit rá kell beszélni valamire, akkor azt nem is érdemes rábeszélni.).

Inkább az a célunk, hogy elgondolkodtassunk másokat és megmutassuk, hogy mekkora lehetőséget biztosít egy kisvállalkozásnak, ha csatlakozik egy üzleti közösséghez. Nem csak védőernyőt kap a feje fölé, ami fontos lehet bármilyen válságban, de a közösség ereje révén megsokszorozódik a vállalkozásának az ereje is.

Ezért mi nem azt kérjük, hogy bízzon meg bennünk, hogy nekünk vagy az általunk leírtaknak higgyen. Mi arra biztatjuk, hogy tegyen bennünket próbára minden kockázat nélkül! Higgyen önmagának, a saját tapasztalatainak a klubbal kapcsolatban!

MERT VELÜNK CSAK NYERHET!