A FALCON Business Club ereje

Jelenleg a hálózatok korát éljük és bár ez lehet, hogy sokakat meglep majd, de a hálózatok nem újkeletű dolgok, a történelem kezdete óta velünk vannak. Gondoljunk csak a végvárak hálózatára, de szintén a jól felépített hálózatának köszönheti erejét és fennmaradását a világ legősibb hálózata, az egyház is. A hálózatépítés erejét kihasználva lett garázscégből multivá a Nike vagy az Apple is. Az egyik legnagyobb és legrégebbi családi vagyon is a hálózatépítésnek köszönhetően jöhetett létre. A Rothschild családot talán senkinek nem kell bemutatni. De ha átnézünk a szabályokon túli oldalra ott is azt látni, hogy a maffia is a jól szervezett hálózatainak köszönheti sikerét.

Mindezekből jól látszik, hogy a hálózatok teljesen átszövik az életünket, ezek jelentik a siker, a túlélés Alfáját és Omegáját. S bár eddig példaként közismert multinacionális vállalatokat említettem, de a hálózatépítés a kisvállalkozások számára is hasznos eszköz lehet. Sőt, talán az egyetlen eszköz a biztonságos fejlődéshez, az életben maradáshoz. Persze nem önmagában a hálózatépítés a kulcs, hanem a hálózatok erejében rejlő lehetőségek kiaknázása.

Ha a kisvállalkozások összefognak, akkor szélesíthetik a kapcsolati hálójukat, megoszthatják a piacukat egymással, közös marketingakciókkal növelhetik a hatékonyságukat. Kihasználhatják a közösségben rejlő erőt, ami ebben a formában még a multikat is lenyomhatja. Gondoljunk csak két szólásmondásra:

Sok lúd disznót győz! Kicsi a bors, de erős!

Tudom ezek közhelyesnek hatnak, de a közhelyekben az a bosszantó, hogy nagyon is igazak!

Alapító társammal több, mint 30 éve foglalkozunk a vállalkozói szektorral (az egyéni vállalkozótól a nemzetözi multikig), pontosan ismerjük a nehézségeiket, erősségeiket, szükségleteiket. A KKV szektor egy viszonylag mostohán kezelt üzleti réteg, miközben nem a multik, hanem ez a szektor adja egy nemzetgazdaság alapját.

A KKV-k lehetőségei erősen korlátozottak. Három olyan terület is van, ami már önmagában komoly versenyhátrányt jelent a számukra:

  • A méretükből adódóan gyakran tőkehiányosak és nehezebben is jutnak tőkéhez.
  • A kis méret, illetve a tőkehiány miatt ezek a vállalkozások az egyes szakterületeken nem rendelkeznek prémium minőséget nyújtó szakembergárdával, hiszen azokat nem tudja megfizetni.
  • A szakemberhiányból fakadóan a vállalkozás fejlődésének fontos eleme, hogy a vállalkozás vezetője, ne csak a „saját szakmájához”, de a vállalkozás irányításához, vezetéséhez szükséges tudással is bírjon, viszont ezen tudás megszerzése sok esetben csak a termelő, szakmai munka kárára történhet.

Ez a három, önmagában is komoly versenyhátrányt jelentő kihívás a válságok idején hatványozottan érvényesül. Éppen ezért nem véletlen, hogy nagyon sok vállalkozás nem képes megbirkózni ezekkel a problémákkal, emiatt veszélybe kerülnek és többségében meg is szűnnek.

Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a kisvállalkozói létnek, méretnek van egy olyan előnye, ami stabilitást, biztonságot, rugalmasságot, dinamikus növekedést és extra profitot biztosíthat a számukra. S ezzel vissza is tértünk a hálózatépítéshez, hadd ismételjem önmagamat!

A kisvállalkozások, még ha országosan is tevékenykednek, főként lokálisan erősek, ezért sokkal tágabbak a lehetőségeik arra, hogy összefogjanak, akár még azonos területen működő más vállalkozásokkal is.

Hadd mutassak be pár olyan konkrét példát, ami a saját gyakorlatunkban már jól bevált. Kezdjük a marketinggel, reklámmal:

Mivel a kisvállalkozások a multikhoz képest elenyésző marketingköltségvetéssel rendelkeznek, így a hatékonyságuk is erősen korlátozott. Mert milyen lehetőségek közül is választhat a legtöbb kisvállalkozás?

Szórólap, liftreklám, hirdetési újságok, Facebook és más közösségi oldalak. Ezek egyike sem úszható meg 40-50, de inkább 100 ezer forintos költség alatt, azt pedig csak kevesen engedhetik meg magukat ebben a szektorban, hogy egy-egy kampányban sok milliós költségekkel tervezzenek. A marketing eszközök használata ráadásul az anyagi ráfordítások mellett jelentős időbefektetést is igényel, hiszen a vállalkozónak ki kell találni a kampány minden elemét, részletét és a megvalósítás szervezése, egyeztetése is időráfordítást igényel. A ráfordított időt és pénzt figyelembe véve ráadásul nem is túl hatékonyak ezek a felületek, kampányok.

Milyen marketing eszközökkel él egy multi? Többek között önálló hirdetési újságot ad ki, TV reklámot használ, nyereményjátékokat szervez. A reklám haszna az országos hálózatban lévő üzletek bevételéből jön. Erre alkalmanként a nagyvállalat akár több tízmillió forintot is el tud költeni.

De mi történik, ha jelentős számú kisvállalkozó fog össze egy országos kampányban? Legyen országosan csak 2 000 kisvállalkozó klubtag (ami a tagok jelenlegi számának csak a kisebbik része, arról nem is beszélve, hogy jelenleg közel másfélmillió vállalkozás tartozik a KKV szektorba), akik vállalkozásonként 8 000 Ft-ot költenek el ebben a közös kampányban. Ez egy rendkívül kedvező költség, de mivel összesen 16 millió forintról beszélünk ugyanazt a hatékonyságot, bevételnövekedést éri el, mint a multicég kampánya. A kisvállalkozás ezzel a kisebb költséggel is nagyobb nyereséget ér majd el, mint amit a korábbi, sokkal drágább kampányaival szerzett!

A marketing, a reklám persze mit sem ér, ha nem kapcsolódik hozzá az értékesítés folyamata. Az egyik leghatékonyabb értékesítést támogató eszköz a nyereményjáték. Nem véletlen, hogy a multik is nagyon sokat költenek erre és ez az egyik leggyakrabban használt marketing eszközük. Ezzel nagyon sok kisvállalkozás is próbálkozik ugyan, de a KKV-k csak alacsony értékű, a multikhoz képest jelképes ajándékokat tudnak a vásárlóiknak nyereményként felajánlani.

Most pedig nézzük meg milyen eredményt hoz, ha az előbbi példában említett vállalkozók további 8 000 Ft-al növelik az összeget és 16 000 Ft-ot költenek el egy reklámkampánnyal összekötött nyereményjátékra. Ez az összeg még mindig nevetségesen alacsony reklámköltség. Ebben az esetben a 16 milliós marketing kampány mellett másik 16 millió forint jut a nyereményjáték összdíjazására. Ez pedig már nem csak versenyképes a multik nyereményjátékával, de a nyereményeit tekintve vonzóbb is lesz annál.

A marketingtevékenységünk hatékonyságát az is segíti, hogy a FALCON Business Club szorosan együttműködik a klubot működtető vállalkozás másik projektjével, a RENAISSANCE Life Style Club tagságával. Ez egy, az emberi fejlődésre, kiteljesedésére fókuszáló életmód klub amin keresztül országosan közel 1 millió „A-B” kategóriás potenciális lakossági vásárlót érünk el közvetlenül, gyorsan és nagy hatékonysággal.

De nézzünk egy újabb szolgáltatást, ami nőveli a tagok nyereségét, hiszen a nyereség nagysága nem csak a bevételtől függ, hanem a költségek lefaragásával is növelni lehet azt. A kisvállalkozások a legtöbb eszköz esetén sokkal kisebb darabszámban és ritkábban vásárolnak, emiatt aztán nem is képesek igazán jó beszerzési árat elérni. De ha összefognak a többi vállalkozással, akkor mindez máris teljesen más nagyságrendet jelent, ami már a beszerzési árakban is jelentős csökkenést okoz. S ez mindenre igaz, legyen szó sima fénymásoló papírról, szalvétákról, pizzásdobozról, törölközőkről, tisztítószerekről, de akár még a sima gemkapocs esetében is. Arról nem is beszélve, hogy a házhozszállítás miatt a beszerzésre szánt idő is felszabadul.

A kisvállalkozások csak ritkán engedhetik meg maguknak, hogy magasan képzett marketingeseket, saját jogászt, HR szakembert alkalmazzanak, ezért őket szükség esetén csak óradíjazású alvállalkozóként tudják „alkalmazni”. De közösségként ezeket a szolgáltatásokat ingyen vagy jóval kedvezőbb feltételek mellet kaphatják meg klubtól, hiszen a FALCON Business Club saját alkalmazásban rendelkezik ilyen szakemberekkel.

Biztos vagyok benne, hogy ezek a fenti példák is jól mutatják, hogy megfelelő keretek között a kisvállalkozások összefogása, hálózatba szerveződése olyan eszköz lehet a számukra, ami dinamikus növekedést hozhat, ami jelentősen növeli a hatékonyságukat, csökkenti a kiadásaikat. Azt, hogy egy ilyen összefogásra szükség van, nem csak én állítom, de a KKV szektorban végzett felmérések is jól bizonyítják.

A kisvállalkozók hálózatba szerveződése azért nem terjedt el eddig, mert a kisvállalkozóknak sem erejük, sem idejük, sem koncepciójuk nem volt ezen közösségek megszervezésére. Ezért ezt a szervezési, irányítási feladatot a piaci igények alapján mi végeztük el és létrehoztuk a FALCON Business Clubot.

Persze tudjuk, hogy manapság itthon is több üzleti klub is működik, de azok alapvetően két területre koncentrálnak és az elsődleges célpiacuk sem a kisvállalkozásokból áll. Ezen klubok a tagok kapcsolati hálójának az erősítésére fókuszálnak, illetve a tagok képzésével is foglalkoznak valamennyire. Ez pedig csak egy nagyon szűk szelete a közösség adta lehetőségeknek. Azt, hogy az az út, amit választottunk helyes, vagyis, hogy a klubra szükség van, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mára az egyik legdinamikusabban fejlődő, növekvő üzleti közösségről beszélünk. S mindez azért van mert a FALCON Business Club üzleti közössége teljesen más, mint a többi a hagyományos klub.

  • A FALCON BUSINESS CLUB az egyetlen olyan kisvállalkozói üzleti közösség, ami a közösség erejét a lehetőségek teljes spektrumában kiaknázza.
  • Az egyetlen olyan klub, ami a tagdíjból külön marketing alapot képez, ezzel is hatékonyan támogja a tagjait.
  • Az egyetlen olyan klub, ami a tagdíjakból pályázati alapot képez, aminek köszönhetően közvetlen anyagi, vagy szolgáltatásbeli támogatást nyújt a tagjainak.
  • Az egyetlen olyan klub, ahol a tagság mindenképpen nyereséget jelent a tag számára.
  • Az egyetlen olyan szolgáltató, ahol 200%-os értékgaranciát vállalunk a közös munkáért. Azaz, ha valaki újonnan regisztrál a klubba, de bármilyen okból úgy érzi, hogy nem azt kapta, amit várt, akkor, ha ezt a meghatározott időn belül jelzi, akkor a befizetett tagsági díjak dupláját kapja vissza.

Mint jeleztem, ez a klub egy vállalkozás működésének teljes spektrumában kínál lehetőségeket, szolgáltatásokat, ezek felsorolása, azok folyamatos bővülésé miatt szinte lehetetlen. Nem is az a célunk, hogy az összeset bemutassuk, nem is az a célunk, hogy rábeszéljünk bárkit is a klub kipróbálására (azt szokták mondani, ha valakit rá kell beszélni valamire, akkor azt nem is érdemes rábeszélni), hanem az, hogy elgondolkoztassuk, hogy megmutassuk mekkora lehetőséget biztosít egy vállalkozásnak, ha csatlakozik egy üzleti közösséghez. Nem csak védőernyőt kap a feje fölé, ami fontos lehet egy válságban, de a közösség ereje révén megsokszorozódik a vállalkozásának az ereje is.

Ezért mi nem azt kérjük, hogy bízzon meg bennünk, hogy nekünk higgyen. Mi arra biztatjuk, hogy tegyen bennünket próbára, higgyen önmagának, a saját tapasztalatának a klubbal kapcsolatban.

Mert, mint írtuk, velünk csak nyerhet!

A végére pedig arról a kérdésről írok, ami bizonyára Önben is megfogalmazódott már. Mennyi is az annyi?

Mivel kisvállalkozókról beszélünk ezért a klub tagdíja is egy árérzékeny kérdés. Ugyanakkor, ha a közösséget nézzük, akkor itt is megjelenik a sok kicsi sokra megy elv, ezért egy olyan havi díjakat tudtunk megállapítani, ami egyetlen vállalkozás számára sem megterhelő, ami már akár egyetlen marketingakcióban, nyereményjátékban való részvétellel is sokszorosan megtérül, miközben biztosítja a klub stabil, magas színvonalú működését.