TITÁNOK Clubja

Jelenleg a hálózatok korát éljük és bár ez lehet, hogy sokakat meglep majd, de a hálózatok nem újkeletű dolgok, a történelem kezdete óta velünk vannak. Gondoljunk csak a végvárak hálózatára, de szintén a jól felépített hálózatának köszönheti erejét és fennmaradását a világ legősibb hálózata, az egyház is. A hálózatépítés erejét kihasználva lett garázscégből multivá a Nike vagy az Apple is. Az egyik legnagyobb és legrégebbi családi vagyon is a hálózatépítésnek köszönhetően jöhetett létre. A Rothschild családot talán senkinek nem kell bemutatni. De ha átnézünk a szabályokon túli oldalra ott is azt látni, hogy a maffia is a jól szervezett hálózatainak köszönheti sikerét.

Mindezekből jól látszik, hogy a hálózatok teljesen átszővik az életünket, ezek jelentik a siker, a „túlélés” Alfáját és Omegáját.

Annak ellenére, hogy mint írtam a hálózatok a történelem kezdete óta velünk vannak, ehhez képest viszonylag újak azok a kutatások, amelyek a hálózatoknak az életünkben betöltött szerepét vizsgálják. Talán senkinek nem kell bemutatni Barabási Albert László munkásságát és könyveit. De szintén a hálózatok sikerességét mutatja az a számtalan közösségi médium, amelyekhez mi magunk is csatlakozunk, amelyek időnként fogságba is ejtenek bennünket, időnként túl sok időt vesznek el tőlünk. Azt is számtalan vizsgálat bebizonyította már, hogy az egyéni siker sok esetben nem is annyira a képességek és a tudás eredménye, hanem sokkal inkább az általunk felépített és hatékonyan „működtetett” kapcsolati hálózatunk következménye. Nem véletlen hát, hogy újra reneszánszát élik a cégvezetők számára létrehozott üzleti klubok. Ezek nagyon hatékony segítik a vállalatvezetők, tulajdonosok üzleti fejlődését.

Na de mi van azokkal, akik szintén aktív részesei az üzleti életnek, de mindezt az alkalmazotti státuszban teszik? Mi van az ő karrierépítési igényeikkel? Ők vajon, hol, hogyan és mennyire tudják kihasználni a hálózatépítés előnyeit?

Tudjuk, hogy számtalan szakmai közösség létezik, de azok vajon mekkora spektrumában aknázzák ki a hálózatépítésben rejlő lehetőségeket?

A LinkedIn talán az egyetlen olyan komoly szakmai háttértudást biztosító lehetőség, ami a fent említett alkalmazottak, illetve leendő üzleti vállalkozók rendelkezésére áll. De ez messze nem olyan széles spektrumban nyújt aktív támogatást a regisztrált felhasználóinak, mint ahogy lehetne.

Mivel ezen felismerésünket egy tágabb közvéleménykutatással is megmértük, annak eredményeként úgy határoztunk, hogy a jelenleg is aktív és dinamikusan növekvő üzleti klubunkon belül, de attól teljesen független és önálló tagsági lehetőséggel 2023. július 01-vel elindítjuk a TITÁNOK Klubját.

A TITÁNOK Klubja azon magánszemélyek aktív és támogató közössége:

  • akik úgy érzik, hogy nem vállalkozóként, hanem alkalmazotti státuszban fejlődve szeretnének karriert befutni
  • akik úgy érzik, hogy nem kapnak elég támogatást az üzleti készségek, képességek fejlesztéséhez a jelenlegi körülmények között
  • akik úgy érzik, hogy az üzleti karrier mellett a magánéletükben is van egy fontos karriercéljuk, mégpedig a tartós és kiegyensúlyozott élet biztosítása, a boldogság megtalálása
  • akik úgy érzik, az üzleti képességek és készségek mellett a személyiségüket is magas szinten szeretnék tovább fejleszteni
  • akik, az alkalmazotti státuszból a vállalkozói létre szeretnének áttérni, de nem tudják, hogyan, milyen úton induljanak a leendő sikereiket megfelelően megalapozva.

A TITÁNOK Klubja ezeknek a céloknak az eléréséhez nyújt aktív segítséget a rendszeres, széleskörű és eredményes képzéseken túl azzal is, hogy a kisebb és nagyobb létszámú rendezvényeken keresztül arra is lehetőséget nyújt, hogy az emberek aktívan építsék a kapcsolati hálójukat, hogy rendszeresen megoszthassák egymással a saját tapasztalataikat, hogy a fejlődésükhöz szükséges új tudást és tapasztalatot ellenőrzött, védett, környezetben is gyakorolhassák, finomíthassák. Nem feledkezünk meg arról sem, hogy a kiegyensúlyozott személyiségnek kellő mértékű és minőségű szórakozásra, pihenésre, rekreációra van szüksége. A klub ezen tevékenységekhez is megfelelő keretet nyújt.

Ehhez a közös utazáshoz, munkához a klub olyan szakembergárdát biztosít, ami garantálja, hogy mindenki megtalálja és megkaphassa azt a támogatást amire az egyéni fejlődéséhez szüksége van.

A klub, ahogy az üzleti tagjainak, így a magánszemélyeknek is biztosítja a 180 napos 200%-os értékgaranciát. Azaz, ha valaki újonnan regisztrál a klubba, de bármilyen okból úgy érzi, hogy nem azt kapta, amit várt, akkor, ha ezt az előre meghatározott időben jelzi, akkor a befizetett tagsági díjak dupláját kapja vissza.

Tagsági díj mértéke:

Negyedévente fizetve: bruttó: 30 euro (10 euró/hó)

Évi két részletben fizetve: 48 euro (8 euró/hó)

Évi egy összegben fizetve: 72 euro (6 euró/hó)

A tagsági díj fizethető euroban vagy forintban is. Az aktuális forintárfolyam negyedéves átlagban kerül meghatározásra.

A jelenleg aktuális árfolyam: 1 euro = 370 Ft

Jelentkezés a TITÁNOK Klubjába

Bármikor megváltoztatható